25 grudnia 2012

K27. Kartka z okazji 30-tej rocznicy Ślubu Justyny i Krzysztofa

W Dzień Świąteczny 30 lat temu, miłość, uczciwość i wierność przyrzekali sobie zakochani Justyna i Krzysztof. Tą okrągłą rocznicę świętują razem z wnukami :)
Kartka zamówiona przez synową :) na podobieństwo już istniejącej.